CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1 GHz tunable resonator on bulk single crystal SrTiO3 plated with YBa2Cu3O7-x films

Orest Vendik ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Andrey Kozyrev ; O Soldatenkov
Electronics Letters (0013-5194). Vol. 31 (1995), 8, p. 654 – 656.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur