CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fundamental TM Mode of a Superconducting Parallel Plate Waveguide

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Erik F. Carlsson (Institutionen för mikrovågsteknik) ; E. Wikborg (Institutionen för fysik)
Institute of Physics Conference Series (0951-3248). Vol. 148 (1995), 2, p. 1167-1170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur