CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optically Controlled Semiconductor Coplanar-Strip Waveguide Attenuator/Modulator: Design Considerations

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik)
Journal on Communications (Hungary) Vol. XLVIII (1997), p. 18-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212531

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur