CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsfelkostnader på 90-talet – en studie av sju byggprojekt, andra upplagan

Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Yngve Hammarlund (Institutionen för byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 125 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur