CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study of Thin Film HTS/Ferroelectric CPW Phase Shifters for Microwave Applications

Erik F. Carlsson ; Peter Petrov ; R Chakalov ; Peter Larsson ; Zdravko Ivanov ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Institute of Physics Conference Series (0951-3248). Vol. 158 (1997), p. 339-342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur