CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Roller, relationer och kunskapsuppbyggnad i partnerlika organisationer: Hotel Gothia Towers

Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Göran Lindahl (Institutionen för byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 121 pages s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur