CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggsektorns utvecklingsbehov inom managementområdet

Johan Alte ; Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 37 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)
COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur