CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lära av projekt väg till framgång

Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Ingeborg Knauseder (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Alexander Styhre (Institutionen för projektledning)
Husbyggaren 6, p. 26-30. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 21250

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur