CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management i byggsektorn – teman som branschverksamma prioriterar

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Väg- och vattenbyggaren 1, p. 46-47. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur