CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mat från havet ska göra oss friskare

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik ; Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens tidskrift (0023-5350). Vol. 139 (2015), 3, p. 8-12.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-12. Senast ändrad 2015-09-08.
CPL Pubid: 212486