CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slöseri i byggprojekt: behov av förändrat synsätt

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : External organization, 2005.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-02-20.
CPL Pubid: 21248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur