CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Domain Algebras

Peter Dybjer (Institutionen för informationsbehandling)
Lecture Notes in Computer Science (0302-9743). Vol. 172 (1984), p. 138-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1900-1987)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur