CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärande i byggprojekt pågår - men alla får inte feedback

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Ingeborg Knauseder (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
Husbyggaren 2, p. 42-44. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-03-13.
CPL Pubid: 21247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur