CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eco-driving: Drivers’ understanding of the concept and implications for future interventions

Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Transport Policy (0967-070X). Vol. 39 (2015), p. 48-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: eco-driving; driver's training; car drivers; action spaceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-12. Senast ändrad 2015-05-18.
CPL Pubid: 212466

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Creating space for action - Supporting behaviour change by making sustainable transport opportunities available in the world and in the mind