CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minskat slöseri för ökad konkurrenskraft

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
V-byggaren 1, p. 42-45. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 21246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur