CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Functional Programming Approach to the Specification and Verification of Concurrent Systems

Peter Dybjer (Institutionen för informationsbehandling) ; Herbert Sander (Institutionen för informationsbehandling)
Specification and Verification of Concurrent Systems [BCS-FACS Workshop, 6-8 July 1988, University of Stirling, Scotland, UK]; Charles Rattray (Ed.) p. 331-343. (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-02-12.
CPL Pubid: 212455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsbehandling (1987-1993)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur