CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for error reduction in building: attitudes to continuity and control in seven projects

Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Jan Bröchner (Institutionen för service management)
Construction Economics and Organization, Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999, Göteborg, Sweden. p. 265-272. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)
Institutionen för service management (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur