CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Highly Efficient and Compact Cross-Correlator for Synthetic Aperture Radiometry from GEO.

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Anders Emrich ; Alan Tanner ; Isaac Ramos
The 13th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cross-correlator, Low power, Integrated circuits, Microwave radiometer, Aperture SynthesisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-11. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 212446

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)