CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggarbetsledarens situation – är den möjlig att förändra?

Kjell Fröjdendahl ; Göran Nilsson ; Karin Sjöbris ; Ulrica Wallström (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi)
Construction Economics and Organiization, Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999, Göteborg, Sweden p. 147-154. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur