CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-rate optimal control of the TMP-refining processes

Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; A.J. Isaksson
TAPPI International Mechanical Pulping Conference, Sundsvall, Sweden. p. 255-260. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-02-11. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 212425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur