CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Program Testing and the Meaning Explanations of Intuitionistic Type Theory

Peter Dybjer (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Epistemology versus Ontology - Essays on the Philosophy and Foundations of Mathematics in Honour of Per Martin-Löf p. 215-241. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-02-11. Senast ändrad 2015-02-12.
CPL Pubid: 212423