CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preamble: OMNIITOX - Operational Life-Cycle Impact Assessment Models and Information Tools for Practitioners

Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Peter Lidholm ; Diederik Schowanek ; Maria del Mar Recasens ; Pere Fullana i Palmer ; Frans Christensen ; Jeroen Guinée ; Michael Hauschild ; Olivier Jolliet ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; David Pennington ; Till Bachmann
International Journal of LCA Vol. 9 (2004), 5, p. 282-288.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: case studies, characterisation factor, chemicals, environmental risk assessment, hazard assessment, information system, LCIA, life cycle impact assessment, OMNIITOX, potentially toxic substances, regulation, risk assessment, risk rankingDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2124

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur