CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of YBCO electrodes on the properties of STO based varactors

Peter Petrov ; Zdravko Ivanov (Institutionen för fysik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Institute of Physics Conference Series (0951-3248). Vol. 2 (1999), 167, p. 105-108.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-02-11.
CPL Pubid: 212394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur