CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om dialogens platser och former

Henric Benesch (Institutionen för arkitektur)
Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling p. 94-97. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: medborgare, dialog, inflytande, planering, stadsutvecklingDenna post skapades 2015-02-11. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 212392

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Bildkonst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur