CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Application Area for Fullerenes: Voltage Stabilizers for Power Cable Insulation

Markus Jarvid (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Anette B. Johansson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Renee Kroon ; Jonas M. Bjuggren (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Harald Wutzel (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Villgot Englund ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Christian Müller (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 27 (2015), p. 897-902.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Fullerenes are shown to be efficient voltage-stabilizers for polyethylene, i.e., additives that increase the dielectric strength of the insulation material. Such compounds are highly sought-after because their use in power-cable insulation may considerably enhance the transmission efficiency of tomorrow's power grids. On a molal basis, fullerenes are the most efficient voltage stabilizers reported to date.

Nyckelord: fullerenes; high-voltage alternating current; polyethylene insulation; power cable; voltage stabilizerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 212378

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Materialkemi

Chalmers infrastruktur