CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tailoring the temperature coefficient of capacitance in ferroelectric varactors

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Peter Petrov ; Zdravko Ivanov (Institutionen för fysik) ; E. Wikborg (Institutionen för fysik)
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 79 (2001), 12, p. 1861 - 1863.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Two BaxSr1-xO3, films with different contents of Ba (Ba0.25Sr0.75O3 and Ba0.75Sr0.5O3), separated by a MgO film, are used to fabricate planar varactors with low temperature coefficient of capacitance (TCC), high tunability and low losses. The TCC of the varactors are small in the temperature interval between the dielectric permittivity peaks of the Ba0.25Sr0.75O3 and Ba0.75Sr0.5O3 films

Nyckelord: Ferroelectric thin films, capacitance, varactorDenna post skapades 2015-02-10.
CPL Pubid: 212349

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)
Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur