CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaboration, Learning and Working Processes in Project Groups in Partnering Projects

Göran Lindahl (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi)
Proceedings of the Joint International Symposium of CIB W55, W65 and W107 Knowledge Construction, Singapore, 22-24 Oct, 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 21233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur