CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Project Culture - the Case of the Hotel Gothia Towers Project

Göran Lindahl (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi)
Proceedings of CIB TG 23 International Conference Professionalism in Construction: Culture of High Performance, Hong Kong, 26-27 Oct 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 21232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur