CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of ionic strength on the local filtration properties of titanium dioxide

Tuve Mattsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Julie Durruty (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Jonas Wetterling (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi och kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
FILTRATION (1479-0602). Vol. 15 (2015), 1, p. 48-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-09. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 212315