CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual pump microresonator frequency comb generation and optical buffer memories

Tobias Hansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; S Wabnitz
ECIO-MOC 2014 - 17th European Conference on Integrated Optics. Nice, France, June 24-27, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2015-02-09. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 212311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Optik
Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur