CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling the Dynamics of Frequency Comb Generation and Design of Planar Microring Resonators

Tobias Hansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Nonlinear Photonics. Barcelona, Spain, July 27-31, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We model wideband Kerr frequency comb generation in planar microring resonators. We show that the dispersion can be engineered by suitably designing the microrings, and the dynamics of the frequency comb generation process is considered.Denna post skapades 2015-02-09. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 212310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Optik
Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur