CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What do construction workers do? Direct observations in housing projects

Jesper Strandberg ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Proceedings of 11th Joint CIB Interational Symposium Combining Forces, Advacing Facilities management and Construction through Innovation, Helsinki 13-16 June 2005 Vol. 3 (2005), p. 184-193.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 21231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur