CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mid-infrared octave spanning frequency comb generation in silicon microrings

Tobias Hansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; D. Modotto ; S. Wabnitz
European Conference on Optical Communication (ECOC) 2014. Cannes, France, September 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We numerically show that octave-spanning Kerr frequency comb generation in the MIR spectral region may be obtained from planar microring resonators, by combining analytical dispersion engineering with generalized nonlinear envelope equation simulations of the temporal frequency comb dynamics.Denna post skapades 2015-02-09. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 212306

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Optik
Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur