CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bringing Science and Pragmatism together in a Tiered Approach for Modelling Toxicological Impacts in LCA

Jeroen Guniée ; Arjan de Koning ; David Pennington ; Ralph Rosenbaum ; Michael Hauschild ; Stig Olsen ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys) ; Till Bachmann ; Rana Pant
International Journal of LCA (ISSN 0948-3349 ). Vol. 9 (2004), 5, p. 320-326.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ecotoxicity, human toxicity, LCIA, life cycle impact assessment, modelling, multimedia modelling, OMNIITOX, substance data, substance properties, toxicity assessmentDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2123

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur