CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ny bok om socker och ohälsa

Recension av "Det sötaste vi har"

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Kemivärlden Vol. 2014 (2014), 11, p. 30.
[Artikel, övrig]

Recensionen avser boken "Det sötaste vi har" av journalisten Ann Fernholm bakom bloggen "Ett sötare blod". Värdet av det tydliga barnperspektivet understryks. Boken relateras till tidigare oberoende böcker och bloggar som lyft fram socker som folkhälsohot. I denna manusversion finns också inlagda länkar.

Nyckelord: socker, sötsaker, barn, folkhälsa


Recensionen har skrivits på inbjudan av Kemivärldens chefredaktör.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-08. Senast ändrad 2015-02-09.
CPL Pubid: 212293

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur