CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Optimization of Maintenance Activities—Models, Methods, and Applications

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annals of Operations Research (0254-5330). Vol. 224 (2015), p. 193-196.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-06.
CPL Pubid: 212283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur