CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Learning from Sweden: transfer of facilities management related variables of growth firms to China

Paul Dettwiler (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Patrick Fong
Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006 p. 611-620. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: facilities management, knowledge management, growth firms, cultureDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 21227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur