CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings, CIB W70 Trondheim International Symposium Changing User Demands on Buildings, 12-14 June 2006

Tore Haugen ; Anita Moum ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
(2006)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: lifecycle planning, facilities management, workplaceDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur