CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-quality 1.3 um GalnNAs single quantum well lasers grown by MBE

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; S.M Wang ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electronics Letter Vol. 40 (2004), p. 1338.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 2122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur