CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photon up-conversion and molecular solar thermal energy storage: New materials and devices

Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Anders Lennartson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Victor Gray (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Damir Dzebo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Maria Abrahamsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
2014 IEEE Photonics Conference, IPC 2014 p. 445-446. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In a future society with limited access to fossil fuels, technologies for efficient on demand delivery of renewable energy are highly desirable. In this regard, methods that allow for solar energy storage and on demand solar driven energy generation are particularly relevant since the sun is the most abundant energy source.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-03. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 212099

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi
Organisk kemi
Energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Molecular Solar Thermal Energy Storage and Conversion (VR//2011-3613)