CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming and Release of Potassium, Chlorine, and Sulfur from Wheat Straw under Conditions Relevant for Dual Fluidized Bed Gasification

Placid Tchoffor (Institutionen för energi och miljö) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Kent Davidsson
Energy & Fuels (0887-0624). Vol. 27 (2013), 12, p. 7510-7520.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 211906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Transformation and Release of Potassium, Chlorine, and Sulfur from Biomass under Conditions Relevant to Dual Fluidized Bed Gasification


Release to the Gas Phase of Potassium, Chlorine, and Sulfur from Biomass Fuels under Dual Fluidized Bed Gasification Conditions