CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming and Release of Potassium, Chlorine, and Sulfur from Wheat Straw under Conditions Relevant for Dual Fluidized Bed Gasification

Placid Tchoffor (Institutionen för energi och miljö) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Kent Davidsson
Energy & Fuels (0887-0624). Vol. 27 (2013), 12, p. 7510-7520.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-02-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 211906