CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incidental Learning from Reading in one Language: Enhancement from Lectures in Another

Philip Shaw ; Aileen Irvine ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Spela Mezek ; Diane Pecorari
XVII European Symposium on Language for Specific Purposes, Århus August 17-20 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-02-02.
CPL Pubid: 211860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Didaktik
Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Tvåspråkighet
Språkstudier

Chalmers infrastruktur