CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new biomarker for quinoa intake

Alastair Ross (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Otto Savolainen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 28 (2014), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting Abstract: 1044.25Denna post skapades 2015-01-30. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 211785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur