CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ascorbate-induced iron transport through ferroportin involves IRP2 and HIF2 alpha

Nathalie Scheers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 28 (2014), 1,
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Meeting abstract.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-30. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 211784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur