CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estrogen-related polymorphisms in Estonian patients with age-related cataract.

Dragana Skiljic ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mona Seibt Palmér ; G Tasa ; E Juronen ; A Behndig ; Jan-Olof Karlsson ; Anne Petersen ; Henrik Zetterberg ; Madeleine Zetterberg
Ophthalmic Genetics (1381-6810). Vol. 36 (2015), 2, p. 188-191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-30. Senast ändrad 2015-08-06.
CPL Pubid: 211781

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)

Ämnesområden

Genetik
Oftalmologi

Chalmers infrastruktur