CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Parameter Optimization for Staircase Codes

Christian Häger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henry D. Pfister ; Alex Alvarado ; Fredrik Brännström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We discuss the optimization of staircase code parameters based on density evolution. An extension of the original code construction is proposed, leading to codes with steeper waterfall performance.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-29. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 211702

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)