CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the galaxy population out to z~2 using the Hubble Deep Field South

Theresa Wiegert (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Duilia de Mello (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Astronomy & Astrophysics Vol. 426 (2004), p. 455-462.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur