CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Swedish construction culture, quality management and collaborative practices

Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Anna Kadefors (Institutionen för service management)
Building Research and Information Vol. 30 (2002), 6, p. 392-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)
Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur