CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizational learning in non-writing communities: the case of construction workers

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Ingeborg Knauseder (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Management Learning Vol. 37 (2006), 1, p. 83-100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-12-15.
CPL Pubid: 21168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur