CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction Economics and Organization

Jan Bröchner (Institutionen för service management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för byggnadsekonomi) ; Bengt Larsson (Institutionen för byggnadsekonomi)
(2001)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 21166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)
Institutionen för byggnadsekonomi (1999-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur